135 вида спечелят протекции в момент, близък до Глобалната конференция за дивата природа CITES

135 вида диви животни получиха защита срещу неустойчивата международна търговия на 18-ата конференция на страните по Конвенцията за международна търговия […]

Learn more →

[Видео] Човек от Африка идва на помощ за дехидратирани животни, докато измисля начин да транспортира хиляди литри вода до тяхното местоположение

Обикновено през свободното си време хората се ангажират с различни хобита, които (нека си признаем) рядко включват напускане на къщата. […]

Learn more →